Kiril Alfabesi

KİRİL ALFABESİ  ÖĞRENME 
 SAYFAMIZA 
 
KİRİL ALFABESİ’Nİ HIZLI ÖĞRENMEK 

icin Sürekli dinleyip tekrar ederek ünlü ve ünsüzlerin ses uyumunu öğrenmelisiniz.

Önce kısa daha sonra uzun kelimeleri, hece hece okuyarak pratik yapın. Kelimeleri hecelere ayırın, en sonunda hepsi tekrar etmelisiniz.

Satırların herbirinde üstte bulunanlar ve kalın olarak işaretlenenler Kiril Harfleri, altında verilenler ise Türk Alfabesi’ndeki karşılığıdır. Ayrıca sırasıyla önce büyük harfler, hemen yanında küçük harfler verilmiştir.
A a
A a
Б б
B b
В в
V v
Г г
G g
Д д
D d
Е е
E e
Ж ж
J j
З з
Z z
И и
İ i
Й й
Y y
К к
K k
Л л
L l
М м
M m
Н н
N n
О о
O o
П п
P p
Р р
R r
С с
S s
Т т
T t
У у
U u
Ф ф
F f
Х х
H h
Ц ц
Ts ts
Ч ч
Ç ç
Ш ш
Ş ş
Щ щ
ŞT şt
Ъ ъ
I ı
Ь ь
Y y
Ю ю
Yu yu
Я я
Ya ya

. Pomakça dil bilgisini anlamak için bu konudan anlayan bir danışman bulun ve sık sık bu kişiye danışın.
. Önce isimleri öğrenin. Bunu yapmanız, daha fazlasını öğrenmeniz için size dayanak sağlayacak. Cinsiyetin erkek, kadın veya nötr olup olmadığını belirleyen dil kurallarını öğrenin.
. Daima kelimedeki vurgunun yerini bulun, bu sizin telaffuzunuzu değiştirecek, ve tabii ki de kelimenin anlamını.
. Daha sonra isimleri tanımlayan sıfatları öğrenin.
. Fiilleri öğrenmeye başlayın, orjinal olanlar, eylemler, olaylar;
Örnek: koşmak, görmek
. İsimler ve sıfatlar için altı hali öğrenin. Kelime değişimleri için şablonları ezberleyin. Bunu kolaylaştırmak için altı hali, aşağıdaki sırayla öğrenebilirsiniz:

#yalın hal (orjinal hal)
# -i hali (işaret hali)
# -e hali (yönelme hali)
# -in hali (aitlik hali -Semihin kitabı gibi-)
# -de hali (genel olarak bir yeri gösterir. - evde, okulda -)
# -in -ile hali (genel olarak birşeyi yaparken kullandıklarınızı ifade eder)
Fiillerin şimdiki zaman biçimlerini öğrenin: Tekil ve çoğul, 6 hal.
Fiillerin geçmiş zaman biçimlerini öğrenin. (Geçmiş zaman cinsiyete bağlı olarak değişiyor)
Fiiler, isimler ve sıfatlar ile pratik yapın.
Fiilleri tanımlayan, zarf’ları deneyin. Bunlar genelde “o” ile biten sıfatlardır.
Yeni sözler öğrenmeye devam edin.
Fiillerin gelecek zaman biçimlerini öğrenin.
Pomak Kültür Drneklerimize ait herhangi bir yere gelip, basit cümlelerle pratik yapın.
Konuşmaya ve özellikle karışık dil bilgisine çalışmaya devam edin. Bu dilin bir düzeni var ve öğrenmesi gerçekten zor.
Diğer cümle örneklerine çalışmaya devam edin.

İpuçları
• İlk olarak Kiril alfabesini öğrenin, ve herhangi bir harf çevirici kullanmayın.
• Ana dili Pomakça olan insanlarla konuşun.
• Uydudan bir slavca  televizyon kanalı bulun. Yada bir slav radyosu. Pomakça anlamak için güzel bir yöntem olacaktır.
• Pomakça  yazarak pratik yapın. Kendinize notlar yazın, toplantı zamanlarını yazın veya herhangi bir şey yazın.

Uyarılar

• Bazı harfler vurgulu söylediğinizde farklı söylenir. Örneğin ’o’ harfinin yanında vurgu varsa, ’a’ olarak okunur. (Not: vurgular günlük kullanımda genelde yazılmaz) ’v’ vurguluysa, ’f’ okunur.
• Yazılmış bir şeyler görmeden, sadece dinleyerek Pomakça öğrenemezsiniz.

İhtiyacınız Olacak
• Dil bilgisini basitleştirmiştir iyi bir  sekilde sitemizi takip edin .
• Derneklerimizden birinde  Bu işi bilen Pomakça bir ögretmen ile tanışın
• Dil bilgisiyle uğraşabilecek sabır
• Ve Pomakça konuşabilen herhangi biri


ÜNLÜ HARFLER - ГЛАСНИ ЗВУКОВЕ

Pomakça olarak kiril  alfabede  6 ünlü harf vardır. а, ъ, о, у, е, и
Bir ünlü harf vurguyla söylendiği zaman açıkça telaffuz edilmiş olur.
Vurgusuz olduğu zaman bazı ünlü harfler düşürülür. Daha kısa ve belirsiz olur.

 SESSİZ HARFLER- СЪГЛАСНИ ЗВУКОВЕ

Pomakça olarak kiril alfabede  3 tip sessiz harf vardır. Bunlara yumuşak, sert ve tınlayan sessiz harflerdir.
a) Yumuşak sessiz harfler:   б-в-г-д-ж-з 
b) Sert sessiz harfler      :    п-ф-к-т-ш-с-х-ц-ч-щ
c) Tınlayan sessiz harfler:     л-м-н-р-й-ь  

YUMUŞAK SESSİZ HARFLER - ЗВУЧНИ СЪГЛАСНИ

Her bir yumuşak sessiz harf, sert sessiz bir harfe karşılık gelmektedir.
Yumuşak sessiz harfler:   б-в-г-д-ж-з
Sert sessiz karşılığı       :  п-ф-к-т-ш-с

Bir kelimenin sonunda olduğu zaman (örneğin :  хляб – hlyab- Türkcesi , Ekmek), yumuşak sessiz harf kendisine karşılık gelen sert sessiz harf gibi (хляп – hlyap) olarak telaffuz edilir. Böylece б (b) harfi, п (p) olarak söylenir. Yumuşak sessiz bir harf herhangi bir sert sessiz harften önce yer aldığı zaman: (örneğin: общ – genel) kendi karşılığı olan sert sessiz harf gibi telaffuz edilir.  опщ. Щ (şt) sert sessiz bir harftir. Bu yüzden yumuşak sessiz harf olan б (b), sert sessiz karşılığı olan п (p) olur.

Örnekler:
в - ф - молив (kalem) - молиф (molif), всеки (herkes) - фсeки (fseki)
г - к - миг (an, moment) - мик (mik)
д - т - приход (gelir) - прихот (prihot), лодка (bot) - лoтка (lotka )
ж - ш - валеж (çağlayan) - валеш (valesh), бележка (not) - белешка (beleshka )
з - с - израз (ifade) - израс (izras), възпитание (eğitim) - въспитание (vaspitanie)

SERT SESSİZ HARFLER - БЕЗЗВУЧНИ СЪГЛАСНИ

Sert sessiz harflerin çoğunun karşılığı olan yumuşak sessiz bir harfi vardır. Karşılığı olmayan sert sessiz harflerin telaffuzu değişmez.
Sert sessiz harfler    :п-ф-к-т-ш-с-х-ц-ч-щ
Karşılığı olan yumuşak sessiz harfler:   б-в-г-д-ж-з
Sert sessiz bir harf, yumuşak sessiz bir harften önce yer aldığı zaman (örneğin: сграда – bina), karşılığı olan yumuşak sessiz bir harf gibi telaffuz edilir. Зграда.  Г yumuşak sessiz bir harftir. Bu yüzden с (s)harfi, з (z) olur.

Başka örnekler:
т - д - сватба (düğün) - свадба (svadba)

TINLAYAN SESSİZ HARFLER - СОНОРНИ СЪГЛАСНИ
Pomakçada tınlayan sessiz harfleri hatırlamak için kolay bir yol ламарина (lamarina) kelimesidir. й ve ь harfleri dışında hepsini içine alır.

Konumuna göre telaffuzu değişen tek tınlayan sessiz harf "л" dir.
e, и, ю ve я harflerinden önce geldiğinde “lif” kelimesinde olduğu gibi л yumuşak bir biçimde telaffuz edilir.
a, ъ, о, у harflerinden önce yer aldığında yada kelimenin sonunda a geldiğinde л kalın telaffuz edilir.  harfi (и кратко – kısa i) sessiz bir harftir. И sesli harfine benzemez.
Й yalnızca kelimenin başında o harfinden önce veya kelimenin sonunda sesli bir harften sonra yer alabilir.
район (rayon - bölge), майка (mayka - anne), пуйка (puyka - hindi), войник (voynik - asker), герой (geroi - kahraman) vb.

BİLEŞİK SESLER - СЪСТАВНИ ЗВУЦИ

ю ve я harfleri bileşik sesleri temsil eder. Her ikisi de bir sessiz ve bir sesli harfin bileşimidir.
ю=й+у (yu)
я=й+а (ya) or й+ъ (ya)

 ( John kelimesinde olduğu gibi) "j" sesini temsil eden bir harfe sahip değildir. Bu sesi ifade etmek için "дж" harfleri kullanılır. Örnek: Джон.

 VURGULAMA - УДАРЕНИЕТО

Vurgu sadece telaffuz için değil, aynı zamanda anlam açısından da çok önemlidir.
Kötü haber şu ki: Pomakça’da vurgulama yeri için bir kural yoktur. Her bir kelime ayrı bir şekilde ezberlenmelidir.

нещо (neshto - birşey) - неща (neshta -şeyler)
пeсен (pesen – bir şarkı) - песента (pesenta – o şarkı )
Vurgu yerinin değişmesine göre manası değişen kelimeler vardır.

Örnek:
вълна (vъlna - yün) - вълнa (valnа - dalga)
завет (zavet - lee, korunak) - завет (zavеt - miras)
роден (roden - yerli) - роден (rodеn - doğum)

CİNS İSİMLER – РОД НА ЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ
Pomakça da isimlerin dilbilgisi açısından cinsiyet durumu: eril, dişil ve nötür olmak üzere üç şekildedir.

I. Eril - мъжки род (м.р.)
Sessiz harf ile sona eren isimler genellikle erildir.
мъж (mıj - adam)
град (grat - şehir)
брат (brat – erkek kerdeş, birader)
език (ezik - dil)

İstisnalar:
Erkek kişileri belirten tüm isimler, kelime sonuna bağlı olmaksızın erildir.
1. -a harfiyle biten isimler– баща (bashta - baba).
2. -я harfiyle bten isimler– съдия (sadiya - yargı).
3. -o; ile biten isimler– татко (tatko – babacığım), дядо (dyado - dede), чичо (chicho - amca).
4. –e ile biten isimler– аташе (attache-ataşe).
-и ile biten bazı isimler de erildir. Örneğin: Ay isimleri– януари (yanuari - Ocak), февруари (fevruari - Şubat), vb. Çünkü месец (mesetz - ay) kelimesi erildir.

 II. Dişil - женски род (ж.р.)
                                                                                             ViDEO: AKICI POMAKCABir Hikaye
-a or –я sesli harfleriyle sona eren isimler genellikle dişildir.
 жена (jena - kadın)
бира (bira - bira)
земя (zemya – yeryüzü, toprak)
стая (staya - oda)
идея (ideya - idea)

İstisnalar:
Sessiz harfle sona eren bazı kelimeler dişildir. (Genellikle soyut isimler) - вечер (veçer - akşam), пролет (prolet - bahar), младост (mladost - gençlik), радост (radost - çoşku).
Bir ipucu  Genellikle bir heceden daha fazla olan ve –ост ile sona eren kelimeler dişildir.

III.Nötr - среден род (ср.р.)

1. -o ile sona eren kelimeler genellikle nötrdür. - село (selo - köy), дърво (darvo - ağaç), писмо (pismo - mektup).
2. -e ile sona eren kelimeler genellikle nötrdür. - дете (dete - çocuk), море (more - deniz), училище (uçilişte - okul)
3.-и, -у, -ю  ile sona eren bazı isimler (genellikle Bulgarcadaki yabancı kelimeler) de nötrdür. - такси (taksi - taksi), бижу (bijyu - mücevher), меню (menyu - menü)