S - Z

Türkçe - Pomakça  
S , s 
sabah: vutrina,vutrena,usovne- sakal: brado - saklamak: skriyasalı,stornik - sarılık: jaltenitsa - sövmek: tsova - samanın irisi: ugrizi - sermek: puslah - serilmiş: puslana - seslenmek: ruka - sevilen: galenu - sevimli: milustivu - saman: slama - samanlık: puluve,plevne - saymak: broy - sürmek: maznilu ....na mazala sa/yüze sürdük ,mazame koştata/evi boyadık - sülük: piyevitsa - sarmısak: luk - saplamak: zabuçay - sağır: skopavi, glua - serçe: varbeletsi,vırbale - sıcak: jega - sığırcık: lestuviçki - sevinç: drago - sincap: kateritsa - sinek: muho,sinekler;mui - sis: maglo - sivrisinek: kumar - soğan: kurmik - soğuk: stuki - sormak: pitay - solucan: çırıve - sabır: trayeş - somun: furnik - somurtmak: voşasa - sonbahar: vesen - sormak: popita - su kuyusu: vabel

Pomakça - Türkçe    

S, s

sreje:doğramak - svari:pişirmek- sipe:dökmek- smukini:incir - snek:kar(hava olayları) - slogni:indir  - seme:tohum - stovna:testi - seri:defekasyon,dışkılama - svetilu:aydınlatan - svet:çiçek açmış,kralacite saftot svet snovaçka:dokuma mekiği,ipi bir yandan diğer yana geçirmek için kullanılır-  snaydete:bulmak -
svika:peynir suyu - sirane:peynir - sram:utanmak - sramijlif:utangaç - srednu:orta - skarame:kavga etmek se sa skareme / şimdi kavga ederiz - spiyena:içmek - sin:mavi - sif:gri - skopavi,glua:sağır - skriya:saklamak - samuvila:hortum - sami,samiçki:kendisi - stafidi:kuru üzüm - strana:taraf - strejot:yün kırpmak - stipa:basmak - stipse:şap - stornik:salı- stovna:testi - sor,shor,veye:harmanda samandan buğday tanelerini ayırmak - slezete:inin - stiga:yeter - struvnu:herşeyi beğenmeyen,seçici-
stuki:soğuk,ayaz - seg ga si ti:her zaman sen -smela:öğütmek za kara içemikat na gudenitsata da gu smele/arpayı öğütmek için değirmene götürdü-smeyene:gülüyorlar- smeyesa:gülüyor -sobuta:cumartesi-
soduve:sofralara konulan kapkacak -  solzi:gözyaşı - sintse:küçük ince boncuk - sivu:gri  - svekar:kayınpeder - svekarot:kaynata - svekrıva:kaynana - sluşa:dinlemek - svari:pişirmek,kaynatmak-
stufa ruba:süslü kadın kıyafeti- slaba:zayıf - slama:saman- slano:kırağı- slontse:güneş - slonçevu:güneşli-
stelbo:merdiven,basamak- skala:kaya- skekale,skakal:çekirge- sponki:köstek- sreda:çarşamba -
suberina:toplamak- sulunka:tükürük


Türkçe - Pomakça  
T , t

tahta: dasko- tava: tigayn - tavan: potum - tavuk: kukoşka yavrusu,pile - tef: tagarina - tekerlek: kuralo -tekmeledi: ritnaya - tereyağı: maslu - testere: trion - testi: stovna - tırmık: greblo - tilki: lesica,lesitsa -tohum: seme - toplamak: zbere,suberina - toprak: pesak - torun: fnuk erkek,kız fnuka - toz: pepelot - tulumbadan su çekmek: klatim - tut: fani - tükürük: sulunka - tütmek,tüten: dumelka -
taraf: strana -  tarla: niva - tarla faresi: pohale - taşımak: pranasam

 
Pomakça - Türkçe 
T , t

tagarina: büyük tef- tapanar: davulcu - tuk:burda -tsaravitsa:mısır -tsova:sövmek,küfretmek -tkankaçül:dokuma başörtüsü -tsarvule:deriden yapılan çarık -tropa:misafirle ilgilenmek -teslo:keser -tkan mesal:yemiş torbası -trohi:kırıntı -tsulni:öp -tsvili:at kişnemesi -trıpi:dayanmak -trayeş:sabır -trendafil:gül  -tovnu:karanlık-tovnu rok:hiç ışık yok -trıçe:koş -tarçi:koşmak -taysa:sus -trion:testere -triyaçka:büyük el testeresi-tora:akşam -topayn:davul-taçea:dokuma -tigayn:tava -tikva:kabak -tuçilka:oklava

Türkçe - Pomakça  
U , u

utangaç: sramijlif-utanmak: sram,zasramih -uyandırdı: razbudi - uykuyu almak: du spala -
uzak: deleç - uyandırmak: razbudi -


Pomakça - Türkçe 
U , u

ugrizi:iri saman- ugnişte:kor ya da yakılacak odun çalı çırpı- uhapala:ısırmak- ujeni:evlenmek-
usovne:sabah- umre:ölmek- ufçer:çoban- ublekala:giymiş-  upla:panikatak-  uplaşe:korkmak,irkilmek-  ustavi:bırakmak-  udreje:kesecek-  ustana:kalmak,kalsın-  uftso:koyun,yavrusu;yegne-  uris:pirinç- 
uso,use:arı-  uvetsi:bıldırcın


Türkçe - Pomakça  
V , v
ve : i 
veya : ili

vida: hupsida
Vücut : Snaga
( V ) Harfi Düzenleniyor 


Pomakça - Türkçe 
V , v


vabel:su kuyusu-   volna:koyun yünü-   vuneya:kötü koku-   varti:çekip çevirmek,döndürmek-  varvi:gidiyor-   vaznetsi:üzerine-  veliyat:yaşanılan yer... faf veliyat-  varbaletsi:serçeler-   
vırbale:serçe-  vudenitsa:değirmen-  vide:görmek-  vijdam:görüyorum-  vilo,vlo:dren.. saman saplarını almak için kullanılır-  visoku:yükseklik-  vit:inatçı-  vılaçi:yün tarağı-  vrednu:çalışkan,becerikli-  voje:ip-  vrızvame:bağlıyoruz-  varta:kapı-  veke:artık- vera:merhamet,inanç-  vesen:sonbahar- 
vetar:rüzgar-  viçere: yemek hazırlamak.... es şida da svare viçere za tora /  gidip akşam için yemek hazırlayım-  volk: kurt- vosilsa:erkek için kaşlarını çatmış,somurtmuş-  vosene:somurtkan-  vaşko:bit- 
voşlo:bitli-  vunnik:hamam-  vutrina,vutrena:sabah,erken

Türkçe - Pomakça  
Y , y

yağ: şırlan -  yıldırım: grom -  yamuk adam: krivi lude -  yasla,yaslan,yaslamak: dopriyaz,letu -  yazmak: pisal -  yağlı: maznu -  yağlamak:maznilu -  yıkamak: prame - 
yayık kabı: burilu -  yutmak: pugliştay,pugovna -  yalınayak: bosiyat -  yerli:pituvu,pitvun -  yabani ot yada meşe palamudu: jelade -  yün tarağı: vlaçi -  yemiş torbası: tkan mesal -  yalan: loje - 
yeter: stiga -  yetmedi: na stigna... ali ti na stigna /yetmedi mi sana -  yiyecekler: este -  yaramaz: ludu - yarım: pulvina -  yapmak,yapmış:na pravi -  yemek vermek: gotvet -  yıl: gudina -  yılan: zamyo yavrusu,zamiçe - yaprak: pero -  yıkmak: rovi -  yer:meşka -  yeryüzü: zeme -  yükseklik: visoku

Pomakça - Türkçe 
Y , y

Düzenleniyor. 

 

Türkçe - Pomakça  
Z , z 

zambak: kaloç - zeytin: maslina -  zor beğenen,yemek seçen: struvnu -  zayıf: slabaPomakça - Türkçe 
Z ,z

zaidate:dalaşmak -    zakaçe:asmak - zasramih:utandım,utanmak -    zayek:tavşan ...bashtati hodeşe nadzaytsi/ baban tavşan avlamaya gidiyordu-  zalak:lokma...  adin zalak lep sam izela/bir lokma ekmek yemişim-    zbere:toplamak-    zabuçay:saplamak -    zagubi:kaybetmek  - zariyeş:gömmek -
zaminova:beraber yürürken önde olmak,geçmek -  zamine:geçti,geçecem,yenmek  - zaveday:götür - 
zavzet:sinirli bağırıp çağıran -    zgudenitsata:nişanlı kız - zgudenik:nişanlı erkek -   zamyo:yılan,yavrusu zamiçe-  zeme:yeryüzü  -  zima:kış