Cümle Kuruluşları 

 
 

Cümle Kuruluşları
Hava bugün nasıl?:..Kak e dnes vremeto?
Hava bugün çok güzel:.Dnes e mnogo hubavo vremeto

kötü:..................Losho
yağmurlu:............dajlivo
sisli:...................zamagleno
güneşli:...............slantsevo
soğuk:................studeno
sıcak:.................toplo
bulutlu................oblachno
Pomakca Olumlu ve olumsuz cümle kuruluslari , ZIT anlamli kelimeler, Emir kipleri ile Cümlelerin zamanlara göre cekimleri..

     GETİR: Emir Kipi / Olumlu / Olumsuz


• Donesi: getir.
• Nimoy donesi: getirme
• Dunesa:getirdi.
• Nidunesa: getirmedi.
• Dunesa li?: getirdi mi?
• Sha dunesam: getireceğim.
• Nema da dunesam: Getirmeyeceğim.
• Da dunesa: getirsin
• Nimoy da dunesa: getirmesin.
• Donesi: getir
• Dunela: getirmiş.
• Sha dunesa: getirecek.
BIRAK:
• Ostavitu asoy laf: bu lafı bırak
• Ostavitu asoy rabuta: bu işi bırak
SOKMAK
• Nimoy mushna asoy dupka nekvo! Bu deliğe bir şey sokma.
• Mushnagu adin sheyka asoy dupka: Bu deliğe bir çivi soktum.
AYIRMAK-BÖLMEK-PARÇALAMAK:
• Razdeligu asva: şunu ayırıver.
• Nimoy razdeli: ayırma.
• Uddelihmese mirasan: Mirası ayırdık.
• Utrebiligu: ayıklayınız.
• Razdelihmegu vrut partiyata: Bütün eşyayı paylaştık.
ATMAK:
• Foarnigu: Atınız.
• Nimoy foarni: Atma.
• Foarnigu za mene: Bana doğru atınız.
BENZEMEK:
• Mesetsa onnoz drugu: Birbirine benziyor.
• Nimesatsa onnoz drugu: birbirine benzemiyor
• Kakvosa mene / katu mene: benim gibi
BİTMEK-TÜKENMEK:
• Za dasa krata: Bitmeye başlamış.
• Pak sha sa utvori rabutana: İşler tekrar açılacak.
BAĞLAMAK-ÇÖZMEK:
• Varzay: bağla.
• Menemi varzaha: beni bağladılar.
• Umolihi tana udvoarzaha: Yalvardım beni çözdüler.
• Udvoarzay konen: Atı çöz.
• Odvarzi: Çöz.
• Vazelan odvarzi: düğümü çöz.
• Udvoarza: çözdüm.
• Udvarzalusa: çözülmüş.
BASMAK:
• Ustoapi var nega da saspiti: Üstüne bas da yapışsın.
• Staptagu var kamen: Taşın üstüne bastım.
ÇEKMEK:
• Upina upina doyde: çektim çektim geldi.
• Upinaygu : çekiniz.
KOVALA:
• Opadigu glavata: Başından defet.
• Odmanigu glavasa: başımdan defol.
• Odmahni od glavasa: Başımdan defol.
DEĞMEK:
• Dagi ni duboarnish: Değmeyesin. Sakın değme..
• Anvana da nibarnish: Ona sakın değmeyesin.
DEĞİŞTİRMEK:
• Nirache dagu primene: değiştirmek istemiyor.
• Asoy rabuta nimojish da primenish: Bu işi değiştiremezsin.
DİZMEK:
• Najiji tesbihan: Tespihi diz.
• Tespihan nazizah: tespihi dizdim.
TUTMAK:
• Aga za fatem sha ta udavem: eğer bir tutarsam boğacağım.

DÜŞÜRMEK:
• Ud rakisa ispusnah: Elimden düşürdüm.
• İspusnahgu: düşürdüm.
GEREKLİ:
• Treva li? Lazım mı?
• Treva li za tebe?:sana gerekli mi?
• Treva: lazım
• Ni treva: lazım değil.
• Na gudi: hazırla.
KIVIRMAK:
• Nimoy zoagarchvay knigite: kağıdı bükmeyin.
• Zoagarchigu asvana: kıvır şunu.
KOYMAK:
• Turi: koy
• Nimoy turi atuka: buraya koyma.
• Atova nimoy guturay: nuraya koymayınız.
• Turugu atuva: buraya koyunuz.
ÖRTMEK:
• Zavimaygu mene: beni örtünüz.
• zavimaygu koarpata: başörtünü ört.
UYUMAK VS.
• Dignay gu: kaldırınız.
• nimoy dignay : kaldırma..
• ostani siga: kalk artık.
• Nimoy ispiye atolka: o kadar uyuma.
• Soanegu glöadah: rüya gördüm.
• Nimoy prizeavay: esnemeyin.
GİTMEK-GELMEK:
• Faf chera hodi: dün gitti.
• Chera doyde: dün geldi.
• Utre sha yide: Yarın gidecek.
• Utre pak sha yide: Yarın yine gidecek.
• Atam sha yidem: Oraya gideceğim.
• Kata den hodi: Hergün gidiyor.
• Kata den varvi: Her gün gidiyor.
• Vari(varvi) bre natak: Git oraya bre..
• Vari(varvi) si mari : Git mari (kadın)
• Ali poslet mene doyde: Ali benim arkamdan geldi.
• Ali poslet yide: Ali sonra gitti.
• Stara chileak varvi sas tuyegana: Yaşlı adam bastonuyla yürüyor.
• Hodihme na dolnata mahala: Aşağı mahalleye gittik.
• Pak yala: Yine gel.
• Po setna sha doyde: Daha sonra gelecek.
• Chekay vrut lyude da yida: bekle herkes gelsin.
• Yela tuka: buraya gel.
• İ to da doyde: o da gelsin.
• Aku yidash: gidersen.
• Asadef nimoy yese mlogi hodi: buralarda fazla dolaşma.
• Sha doydeli nishteli niznayem: Gelecekler mi değil mi bilmiyorum.
• Varve varve i zapreasa: yürüdü yürüdü ve durdu.
• Po chakay: biraz bekle.
• Oshte ne dushlolu: daha gelmemiş.
• Ye nema da hodem. Ben gitmeyeceğim.
• Ku yima kasmet sha yidime: kısmet varsa gideceğiz.
• Da beshe iti dushol: keşke sen de gelseydin.
• Yala nahtuva: buraya gel.
• Ye sa doydeh: ben geldim.
• Hodih: gittim.
• Ye sa varim: yürüyorum
• Yela: gel
• Vari: git
• Sa varna: döndü.
• Vish atam adin chileak da varvi.. Bak orada bir adam yürüyor.
• Kade li sha yide: Nereye gidecek?
• İdi nahzat: git öteye. 
ÇABUK:
• Haborci: çabuk ol.
• Haborci yela: çabuk gel
• Barci vari: Çabuk git
• Barci dumay: çabuk konuş.
• Barci krakni: çabuk adım at.
• Barci vari: çabuk yürü.
• Boarce yala: çabuk gel. 
KOŞMAK:
• Tarchi:koş.
• Nimoy tarchi: koşma.
• Tarcheh ama nimojim da gustignam: koştum ama yetişemedim.
• Firigu: kovalamak
• Nimoy firigu: kovalama
GEÇMEK:
• imali poat da minam/minavam: yol varmı da geçeyim.
• Day mi poat da minam/minavam: yol ver de geçeyim.
• Priminay: geçiniz.
• Minaygu: geçiniz.
• Kolka sat minava?: Kaç saat geçti?

KALMAK:
• Ti atam ostani: sen orada kal.
• Ye nema atam da ostanvam: ben orada kalmayacağım.

YAPMAK-ÇALIŞMAK.
• İstori: yap
• Nimoy istori: yapma.
• İstorisi vazeal na prelu: ipe düğüm yap.
• Pravi: yap
• Nimoy pravi: yapma.
• Dubresi ti pravi: iyi ki yaptın.
• Mesi: karışmak.
• Nimoy misa mesi moy rabuta: benim işime karışma.
• Nimoy ubigravay briz rabuta: işsiz dolaşma.
• Zafatigu rabutana :İşe başla.
• Pargavu kopele: Becerikli genç.
• Nimoy ostavi asoy denksi rabuta: Bugünün işini bırakma.
• Nefelitu dete: tembel çocuk
• Rabutasana krati: işler bitti.
• Nirabuti: çalışmamıyor.
• Briz rabuta: işsiz.
• Rabutnu: çalışkan. Rabotni: çalışkan.
• Rabutneyese: çok çalışkan

BİLMEK-ÖĞRENMEK:
• Kakvo ustana? Ne oldu?
• Znayishli kakvo ustana?: Biliyormusun ne oldu?
• Niznayishli kakvo ustana? Bilmiyor musun ne oldu?
• Niznayem kakvo ustana? Ne oldu bilmiyorum.
• Ye znaye /znayemse : Biliyorum.
• Ye niznam: Ben bilmem.
• Ye niznayem: Ben bilmiyorum.
• Oti niznayish? Neden bilmiyorsun?
• Niznayem dezna kakvo: Nerede bilmiyorum.
• Koya znaye? Kim bilir?
• Nipuznava: Tanımıyor.
• Nipuznavam: tanımıyorum.
• Niznayem: Bilmiyorum.
• Pumaski na uchem: pomakça öğreniyorum.
• Kakvo pisva asoy kniga: bu kağıtta ne yazıyor.

ANLAMAK:
• Setishlisi? Anlıyormusun?
• Ni setishlisi? Anlamıyor musun?
• Setam: anlıyorum.
• Ni setam: Anlamıyorum.
• Setamsa ama nimoga da dumam. Anlıyorum ama konuşamıyorum.
• Yeti kazam, setilisa?: Ben söylüyorum. Anlıyormusun?
• Nimujih da setam: Anlıyamadım.
• Setihse, doydemi akoala siga: anladım. Aklıma geldi şimdi.

UNUTMAK-HATIRLAMAK:
• Nimoysa za barey: Unutma.
• Nimoy zaburi: unutma
• Yese barci zaburam: çok çabuk unutuyorum.
• Zaburih: unuttum.
• Zaburi lisi? Unuttunmu?
• Ni zabura: Unutmadım.
• Dagu ni zaburish.: Unutmayasın.
• Nimoy zaburavey: sakın unutma.
• Asiga midoyda na akoal: şimdi aklıma geldi.

DÜŞÜNMEK:
• Chüdeha: düşündüm.
• Nimoysa atolka chudi: O kadar düşünme.
• Chudisa anoy chileak: O adam düşünüyor.

KAYBETMEK:
• Za gubisa: kaybettim.
• Paritesi zagubih: paraları kaybettim.
• Aku zagubi parite? Paraları kaybettin mi?
• İzgubisa: kayboldu.
• Parite izgubisa: paralar kayboldu.
• Deshtehi naydish? Nerede bulacaksın?

ARAMAK-BULMAK:
• Kakvo troasish? Ne arıyorsun?
• Trosam moya pari: Paramı arıyorum.
• Trosam detenu: Çocuğu arıyorum.
• Nimoy troasi? Arama.
• Nimoy dagu troasish: Aramayasın.
• Nayde lisi? Naydeli gu? Buldun mu?
• Naydeli gu adin lajisa: Bir kaşık buldunmu?
• Naydeligu lajisa: Kaşığı buldunmu?
• Naydehsi siga: Artık buldum.
• Asiga nayde: Şimdi buldum.

KONUŞMAK-SÖYLEMEK:
• Pravu kazvay: doğru söyle.
• Nimoy atolka tatoarkay, Poshtamisa siga: O kadar dırdır etme. Sus artık.
• Nimoy duma nigori nidol: Konuşma aşağı yukarı
• Rechi mi: söyle bana.
• Mene mi rechi: bana söyle
• Kakvo reche: Ne dedin?
• Kakvo kazva: ne anlattı.?
• Kakvo lafi? Ne konuşuyor?
• Kakvo lafi: ne konuşuyor?
• Kakvo li duma: Ne konuşuyor?
• Tebe kolchishte kazvah: sana ne kadar söyledim.

SES:
• Chuh adin glas: Bir ses duydum.
• Chuh trakasa dezna kakva: Ne olduğunu bilmediğim bir ses duydum.
• Kakvasa chuka niznayem: Ne gürültü oldu bilmem.

DİNLEMEK:
• Slushay mene kak shti kajem: Dinle beni ne söyleyeceğim.
• Men nislushash kakvoti vikah: Ne söylediğimi dinlemiyorsun.
• Ye tebe kolkuti kazvah nislushash: Ben sana kaç kere söyledim, dinlemedin.

ÇAĞIRMAK:
• Menemi rukay: beni çağır
• Rukay mene: çağır beni

FISILDAŞMAK
• Kakvo shaptete: ne fısıldaşıyorsunuz?
• Na uhotu kakvo shaptete? Kulağına ne fısıldadı?

DUYMAK:
• Chuvashli? Duyuyormusun?
• Kakvo chuva: ne duydun?
• Kakvo chuye: ne duydun?
• Chuyish li si kakvo vika?: duyuyormusun ne diyor?
• Ni chuyem. Duymuyorum.
• Nimoy slushay kakvo vika: Dinleme ne söylüyor.
• Uslushi maykati: Anneni dinle.

GÖRMEK:
• Vish: bak
• Ye sa videm:Ben gördüm.
• Sha vide: görecek
• Ne ye vide: görmedi
• Nivide:görmüyor.
• Da vide: Görsün.
• Dali vidva: gördün mü?
• Dali ni vidva: görmedin mi?
• Dali vide: Gördümü?
• Videle gu? Gördün mü?
• Videhgu: gördüm.
• Kajemu dagu videm: göster bana göreyim.
• Faf söan videm: Rüyamda gördüm.
• Videmse, ya sam ne körovu: görüyorum, kör değilim.

BAK:
• Glöaday:Bak
• Nimoy glöaday:Bakma.
• Niglöada: Bakmadı.
• Da glöada: baksın
• Poglanni. Bak.
• Puglanna mene: bana baktı.

Video izle