Fiil çekimleri

Pomashki ezik, umeniya i gramatika. glagoli i mestoimeniya. Pomakça Dil bilgisi ve gramer yapısı, Fiil çekimleri.


Fiil çekimleri

BİLMEK
znam..............esam (ben) / es..............................es znam / ben biliyorum
znaeş.............ti si (sen)........................................ti si znaeş / sen biliyorsun
znae...............toy (erkek için o) / kâ (kadın için o)...toy-kâ znae / o biliyor
znaem............neye (biz).......................................neye znaem / biz biliyoruz
znaete............vie (siz)..........................................vie znayete / siz biliyorsunuz
znaet-znayat...tie (onlar)........................................tie znayat / onlar biliyor

İÇMEK
pia ..............esam (ben) / es..............................es pia voda / ben içiyorum su
pieş .............ti si (sen)........................................ti si pieş voda / sen içiyorsun su
pie ...............toy (erkek için o) / kâ (kadın için o)...toy-kâ pie voda / o içiyor su
pieme ............neye (biz).......................................neye pieme voda / biz içiyoruz su
piete ............vie (siz)..........................................vie piete voda / siz içiyorsunuz su
piet.................tie (onlar).......................................tie piet voda / onlar içiyor su

BULMAK
nayduh............esam (ben) / es..............................es nayduh / ben buldum
nayde(ş)..........ti si (sen).......................................ti si nayde / sen buldun......ti naydeş sen bulmuşun
nayde...............toy (erkek için o) / kâ (kadın için o)...toy-kâ nayde / o buldu
naydem............neye (biz).......................................neye sa naydem / biz bulduk
nayduhte...........vie (siz).........................................vie nayduhte / siz buldunuz
nayduha............tie (onlar)......................................tie nayduha / onlar buldular

YEMEK
yem..............esam (ben) / es.............................. es yem piperki / ben yiyorum biberleri
eydeş.............ti si (sen)........................................ti si eydeş piperki / sen yiyorsun biberleri
eyde...............toy (erkek için o) / kâ (kadın için o)...toy-kâ eyde piperki / o yiyor biberleri
eydem............neye (biz).......................................neye eydem piperki / biz yiyoruz biberleri
eydete............vie (siz)..........................................vie eydete piperki / siz yiyorsunuz biberleri
etdet..............tie (onlar)........................................tie eydet piperki / onlar yiyor biberleri

KONUŞMAK
golça..............esam (ben) / es..............................es golça / ben konuştum
golçiş.............ti si (sen)........................................ti si golçiş / sen konuştun
golçi...............toy (erkek için o) / kâ (kadın için o)...toy-kâ golçi / o konuştu
golçem............neye (biz)......................................neye golçem / biz konuştuk
golçehte..........vie (siz)..........................................vie golçehte / siz konuştunuz
golçet ............tie (onlar)........................................tie golçet / onlar konuştu

YAPMAK
pravi...............esam (ben) / es..............................es pravi/ ben yapıyorum
praviş.............ti si (sen)........................................ti si praviş / sen yapıyorsun
prave...............toy (erkek için o) / kâ (kadın için o)..toy-kâ prave / o yapıyor
pravim............neye (biz).......................................neye pravime / biz yapıyoruz
pravite............vie (siz)..........................................vie pravite / siz yapıyorsunuz
pravet.............tie (onlar)........................................tie pravet / onlar yapıyor

GİTMEK
(geçmiş zaman)
ida..............esam (ben) / es...............................es ida / ben gittim
ideş.............ti si (sen)........................................ti si ideş / sen gittin
ide...............toy (erkek için o) / kâ (kadın için o)...toy-kâ ide / o gitti
idem............neye (biz).......................................neye idem/ biz gittik
idete............vie (siz)..........................................vie idete/ siz gidin
idat.............tie (onlar)........................................tie idat / onlar gittiler

(şimdiki zaman)
vrive ..............esam (ben) / es..............................es vrive / ben gidiyorum
varviş.............ti si (sen)........................................ti si varviş / sen gidiyorsun
varvi...............toy (erkek için o) / kâ (kadın için o)...toy-kâ varvi / o gidiyor
varvim............neye (biz).......................................neye varvim / biz gidiyoruz
varvite............vie (siz)..........................................vie varvite / siz gidiyoruz
varvot.............tie (onlar)........................................tie varvot/ onlar gidiyor

(mişli geçmiş zaman)
utiduh..............esam (ben) / es.............................es utiduh / ben gitmiştim
utideş.............ti si (sen).......................................ti si utideş / sen gittiydin
utide..............toy (erkek için o) / kâ (kadın için o)...toy-kâ utide / o gitmişti
utime............neye (biz)....................................... neye utime / biz gitmiştik
utidume.........vie (siz)..........................................vie utidume / siz gitmiştiniz
utidua............tie (onlar)........................................tie utidua / onlar gitmişlerdi

(gelecek zaman)
şida..............esam (ben) / es..............................es şida / ben gideceğim
şideş.............ti si (sen)........................................ti si şideş / sen gideceksin
şide...............toy (erkek için o) / kâ (kadın için o)...toy-kâ şide / o gidecek
şidem............neye (biz).......................................neye şidem / biz gideceğiz
şidete............vie (siz)..........................................vie şidete / siz gideceksiniz
şidat .............tie (onlar)........................................tie şidat / onlar gidecek

bire bir aktarımlarda yazan kişi benim der,öğrenen kişiye sensin der.Buradaki es sym,es sam ve ti si karşılıklı tanışmayla başlayan nitelendirme ve sonrasında diğerlerini tanıtan zamirler olarak sunulmuştur.

                                            Video izleBizi  Facede sosyal Medyada Takip edin. PomaklardanHaberiniz olsun