Fiil çekimleri

Pomashki ezik, umeniya i gramatika. glagoli i mestoimeniya. Pomakça Dil bilgisi ve gramer yapısı, Fiil çekimleri.


Fiil çekimleri

BİLMEK
znam..............esam (ben) / es..............................es znam / ben biliyorum
znaeş.............ti si (sen)........................................ti si znaeş / sen biliyorsun
znae...............toy (erkek için o) / kâ (kadın için o)...toy-kâ znae / o biliyor
znaem............neye (biz).......................................neye znaem / biz biliyoruz
znaete............vie (siz)..........................................vie znayete / siz biliyorsunuz
znaet-znayat...tie (onlar)........................................tie znayat / onlar biliyor

İÇMEK
pia ..............esam (ben) / es..............................es pia voda / ben içiyorum su
pieş .............ti si (sen)........................................ti si pieş voda / sen içiyorsun su
pie ...............toy (erkek için o) / kâ (kadın için o)...toy-kâ pie voda / o içiyor su
pieme ............neye (biz).......................................neye pieme voda / biz içiyoruz su
piete ............vie (siz)..........................................vie piete voda / siz içiyorsunuz su
piet.................tie (onlar).......................................tie piet voda / onlar içiyor su

BULMAK
nayduh............esam (ben) / es..............................es nayduh / ben buldum
nayde(ş)..........ti si (sen).......................................ti si nayde / sen buldun......ti naydeş sen bulmuşun
nayde...............toy (erkek için o) / kâ (kadın için o)...toy-kâ nayde / o buldu
naydem............neye (biz).......................................neye sa naydem / biz bulduk
nayduhte...........vie (siz).........................................vie nayduhte / siz buldunuz
nayduha............tie (onlar)......................................tie nayduha / onlar buldular

YEMEK
yem..............esam (ben) / es.............................. es yem piperki / ben yiyorum biberleri
eydeş.............ti si (sen)........................................ti si eydeş piperki / sen yiyorsun biberleri
eyde...............toy (erkek için o) / kâ (kadın için o)...toy-kâ eyde piperki / o yiyor biberleri
eydem............neye (biz).......................................neye eydem piperki / biz yiyoruz biberleri
eydete............vie (siz)..........................................vie eydete piperki / siz yiyorsunuz biberleri
etdet..............tie (onlar)........................................tie eydet piperki / onlar yiyor biberleri

KONUŞMAK
golça..............esam (ben) / es..............................es golça / ben konuştum
golçiş.............ti si (sen)........................................ti si golçiş / sen konuştun
golçi...............toy (erkek için o) / kâ (kadın için o)...toy-kâ golçi / o konuştu
golçem............neye (biz)......................................neye golçem / biz konuştuk
golçehte..........vie (siz)..........................................vie golçehte / siz konuştunuz
golçet ............tie (onlar)........................................tie golçet / onlar konuştu

YAPMAK
pravi...............esam (ben) / es..............................es pravi/ ben yapıyorum
praviş.............ti si (sen)........................................ti si praviş / sen yapıyorsun
prave...............toy (erkek için o) / kâ (kadın için o)..toy-kâ prave / o yapıyor
pravim............neye (biz).......................................neye pravime / biz yapıyoruz
pravite............vie (siz)..........................................vie pravite / siz yapıyorsunuz
pravet.............tie (onlar)........................................tie pravet / onlar yapıyor

GİTMEK
(geçmiş zaman)
ida..............esam (ben) / es...............................es ida / ben gittim
ideş.............ti si (sen)........................................ti si ideş / sen gittin
ide...............toy (erkek için o) / kâ (kadın için o)...toy-kâ ide / o gitti
idem............neye (biz).......................................neye idem/ biz gittik
idete............vie (siz)..........................................vie idete/ siz gidin
idat.............tie (onlar)........................................tie idat / onlar gittiler

(şimdiki zaman)
vrive ..............esam (ben) / es..............................es vrive / ben gidiyorum
varviş.............ti si (sen)........................................ti si varviş / sen gidiyorsun
varvi...............toy (erkek için o) / kâ (kadın için o)...toy-kâ varvi / o gidiyor
varvim............neye (biz).......................................neye varvim / biz gidiyoruz
varvite............vie (siz)..........................................vie varvite / siz gidiyoruz
varvot.............tie (onlar)........................................tie varvot/ onlar gidiyor

(mişli geçmiş zaman)
utiduh..............esam (ben) / es.............................es utiduh / ben gitmiştim
utideş.............ti si (sen).......................................ti si utideş / sen gittiydin
utide..............toy (erkek için o) / kâ (kadın için o)...toy-kâ utide / o gitmişti
utime............neye (biz)....................................... neye utime / biz gitmiştik
utidume.........vie (siz)..........................................vie utidume / siz gitmiştiniz
utidua............tie (onlar)........................................tie utidua / onlar gitmişlerdi

(gelecek zaman)
şida..............esam (ben) / es..............................es şida / ben gideceğim
şideş.............ti si (sen)........................................ti si şideş / sen gideceksin
şide...............toy (erkek için o) / kâ (kadın için o)...toy-kâ şide / o gidecek
şidem............neye (biz).......................................neye şidem / biz gideceğiz
şidete............vie (siz)..........................................vie şidete / siz gideceksiniz
şidat .............tie (onlar)........................................tie şidat / onlar gidecek

bire bir aktarımlarda yazan kişi benim der,öğrenen kişiye sensin der.Buradaki es sym,es sam ve ti si karşılıklı tanışmayla başlayan nitelendirme ve sonrasında diğerlerini tanıtan zamirler olarak sunulmuştur.

                                             Video :  AKICI Pomakça Konuşmalar